Meža resursi

Koksne – izcils un ilgtspējīgs materiāls

Latvijā mežu kopplatība aizņem 3.356 milj. ha, sastādot 52% no kopējās valsts teritorijas. Valdošās koku sugas ir priede un egle (kopā ap 53%), bērzs (ap 30%), tāpat arī apse, alksnis, melnalksnis, osis un ozols. Kopējā mežu teritorija nepārtraukti palielinās, pateicoties mērķtiecīgai apmežošanai. Valsts īpašumā atrodas apmēram puse no kopējās mežu teritorijas, ko apsaimnieko a/s “Latvijas Valsts meži”. Atlikusī mežu teritorija pieder aptuveni 135,000 dažādiem mežu īpašniekiem, lielākoties – privātpersonām. Mežu pārraudzību visā valsts teritorijā nodrošina Valsts Meža dienests, kas ir Zemkopības ministrijas padotībā esoša pārvaldes institūcija, kas atbild par meža politikas realizāciju valstī, uzrauga normatīvo aktu ievērošanu, īsteno atbalsta programmas ilgtspējīgas mežsaimniecības nodrošināšanai.

 

Latvijā mežu apsaimniekošana tiek īstenota atbildīgi un mežu platības ik gadu pieaug. Latvijā ir izdalītas vairāk nekā 600 gb. dažādas aizsargājamās teritorijas, daļa no kurām ietilpst NATURA 2000 tīklā. Skatu torņi, dabas takas, dažādi kultūras un vēstures objekti, iekārtotas atpūtas vietas – tā ir tikai daļa no infrastruktūras objektiem, kas izveidoti un atrodami arī Latvijas mežos.

 

.

Pieprasījumu pēc koksnes izstrādājumiem primāri nosaka būvniecības sektors un iepakojamo materiālu sektors. Mēbeļu industrija, t.sk. koksnes pielietošana ēku interjerā, ir vēl viens pamatvirziens koksnes izmantošanā, demonstrējot koksnes materiālu izcilību un pārākumu.

Palielinot koksnes izmantošanu, tiek samazināts siltumnīcas efektu radošās gāzes emsijas apjoms, akumulējot oglekļa dioksīdu un tādējādi mazinot klimata pārmaiņu negatīvās sekas.

Uzņēmums iepērk apaļkoksni tikai no ilgtspējīgi apsaimniekotiem mežiem brīvas
tirgus konkurences apstākļos no dažādiem mežu īpašniekiem Latvijā un Baltijas reģionā.

Apaļkoksnes piegādes jautājumos rakstīt: ingus.donis@vikawood.lv  vai skatīt sadaļu “Zāģbaļķu iepirkšana“.