English

Mežs aizņem aptuveni 45% no Latvijas teritorijas

Galvenās koku sugas ir skuju koki (60%), bērzs (25%) un apse, baltalksnis, melnalksnis, osis, ozols. Lielākās mežu platības atrodas Latvijas rietumu daļā.

Valsts ar aptuveni 50% ir lielākais Latvijas mežu īpašnieks, privātpersonām pieder ap 40% un pārējā daļa pieder vietējām pašvaldībām un citiem mežu īpašniekiem.

 

Visas darbības mežā jāsaskaņo ar LR Meža likumu.

 

Vika Wood iepērk zāģbaļķus no dažādiem mežu īpašniekiem brīvas konkurences apstākļos. Ievērojama daļa nepieciešamo zāģbaļķu tiek iepirkta no uzņēmuma Latvijas Valsts Meži, pārējais - no privātiem mežu īpašniekiem un privātiem mežsaimniecības uzņēmumiem. Lielākie privātie zāģbaļķu piegādātāji ir Metsa Forest Latvia SIA un SIA Krauzers.Mediaparks