English

SIA Vika Wood apkārtējās vides aizsardzības jautājumos darbojas atbildīgi un kompetenti visā ražošanas procesā.

Blakusprodukti – miza, skaidas un šķelda tiek izmantoti gan SIA Vika Wood (apkure un žāvētavu apsilde), gan pārdoti apkures granulu un celulozes ražošanas uzņēmumiem.


SIA Vika Wood ražošanā izmanto tikai tādus zāģbaļķuus, kas iegūti un piegādāti saskaņā ar Latvijas Meža Likumu.


SIA Vika Wood ir ieguvusi FSC piegādes ķēdes (COC) sertifikātu un PEFC sertifikātu. 


Apkārtējas vides aizsardzības pasākumi SIA Vika Wood tiek organizēti pamatojoties uz Latvijas standartu LVS EN ISO 14001:2015 un Vides aizsardzības likumu (2006), Piesārņojuma likumu (2001).


Apkārtējās vides aizsardzības nolūks ir izslēgt vai pēc iespējas samazināt iespējamu piesārņojuma ietekmi uz cilvēka veselību, īpašumu un dabu un:

  1. samazināt piesārņojumu zemē, ūdenī un gaisā
  2. saudzīgi izmantot dabas resursus
  3. samazināt atkritumu daudzumu
  4. nodrošināt piesārņotu un potenciāli piesārņotu platību identifikāciju un vajadzības gadījumā veit šo platību atveseļošanu
  5. noteikt konkrētu personu atbildību un nodrošināt nepieciešamos resursus dabas aizsardzībai.


Mediaparks